ritaudina.com
Facsímil de l'orla de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya |Rita Udina. Conservació i restauració d'obra gràfica
Què és un facsímil i per a què serveix? És una falsificació? ¿Com restaurar la pèrdua d'un objecte? Per què es va mutilar l'orla de Farmàcia de Catalunya durant la guerra civil?