ritaudina.com
Curs "Conservació, reparació i restauració de llibres"
Curs de Conservació, reparació i restauració de llibres, adreçat a bibliotecaris del Consorci de Biblioteques de Barcelona