ritaudina.com
L'encapsulat com a recurs (desesperat) de restauració | Rita Udina
L'encapsulat com a recurs (desesperat) de restauració. Com solucionar el problema d'aplanar un paper vegetal que no es pot mullar, a raó de les tintes de retolador i bolígraf, i que ha d'anar a