ritaudina.com
Gels, microemulsions i nanotecnologia aplicats a la restauració de paper: darrers avenços
Ressenya i resum de les jornades i taller pràctic "Nanosistemes. Aplicació en l'eliminació de cintes adhesives en suport cel·lulòsic", que va tenir lloc a Madrid (6-8 de juny, 2018), en