ritaudina.com
Aquest document s'autodestruirà en 30 segons!
O de com treure el celo, sense treure'l, sinó tot el contrari. Hem parlat de bibliòpates, de mals usos i de com eradicar els seus efectes… Però, què passa quan és la mateixa obra, la causant de