ritaudina.com
Restauració de paper vegetal impregnat en dibuixos tècnics | Rita Udina
Nova metodologia per retornar la flexibilitat al paper impregnat. És un tipus de paper vegetal que conté olis que oxiden i debiliten el paper.