ritaudina.com
Màquina renta-llibres i nous mètodes de restauració d'enquadernacions en pell
Des de la màquina de rentar llibres a noves metodologies per a la restauració d'enquadernacions en pell, les visites al Domènec del taller de restauració de la Biblioteca de la Universitat de