ritaudina.com
Nanotecnologia i gels químics aplicats a la restauració de documents | Rita Udina
Què són els gels químics i les nanopartícules? Els últims avenços tecnològics en restauració de patrimoni documental es basen en la nanotecnologia i els hidrogels químics. La secció de restauració de