ritaudina.com
Mínima intervenció en documents de la Serra i Balet | Rita Udina
Aquesta documentació és un bon exemple dels tractaments estàndards, la famosa "mínima intervenció" a la que es sotmeten els documents poc danyats als que volem perllongar la seva vida: Desinfecció,