ritaudina.com
Característiques dels llibres amb llom buit o llom ple
Característiques dels llibres amb llom buit o llom ple, quina mena de degradacions pateixen els segons, amb un exemple d'un llibre que tot just m'acaba d'arribar, de Marià Manent.