ritaudina.com
Conservació i restauració de fotografies en placa de vidre (I) | Rita Udina
Conservació i restauració de fotografies en placa de vidre (I). Tipus de degradacions (mirall de plata, celo, ditades), i com emmagatzemar-les en sobres.