rita.rozaniec.info
4. Moc tęsknoty
Marzeniem Rity jest wstąpienie do klasztoru augustianek w Cascii. Przełożona i zakonnice znają i szanują Ritę, ale mimo kilkakrotnych próśb o przyjęcie do zgromadzenia, jej pragnienie nadal pozosta…