rita.rozaniec.info
Janusz – U nas w parafii bardzo żywy jest kult Św. Rity
Z wszystkimi, którzy doświadczyli potężnego wstawiennictwa Świętej Rity i wraz ze Świętą Ritą wielbię Pana Boga