ristorio.com
E-paragony? Co z elektroniczną rewolucją?
Pierwsze informacje na temat zmian fiskalnych Informacje na temat rewolucji w rozliczeniach (e-paragony) pomiędzy podatnikiem a fiskusem po raz pierwszy pojawiły się już w 2015 roku. W pierwszych wywiadach z podsekretarzem stanu w ministerstwie rozwoju Tadeuszem Kościńskim dowiedzieliśmy się, że planowana jest duża reforma (w ramach projektu „Od papierowej do cyfrowej Polski”). Dotyczy ona wymiany