riolamwritings.com
Một người bình thường xây dựng thương hiệu cá nhân - Phần 1 - Rio Lam
Gần đây tôi hay ấp ủ ý định viết một bài về xây dựng thương hiệu cá nhân. Tôi đắn đo bởi lẽ nội dung này đã được khai thác rất nhiều thừ những người nổi tiếng và uy tínhơn mình. Bạn nào cần nên học từ họ hơn là tôi. Nhưng cách đây hai ngày tôi vừa tìm được đối tượng độc giả mình nên hướng đến (targeted audience). Thế là bèn bắt tay vào lên dàn ý và triển khai luận điểm ngay. Ai Nên Đọc Bài Này??? Vậy bài này sẽ giúp được ai? Nó sẽ giúp được