riolamwritings.com
[P1][Những lá mở đầu: Biểu tượng và Nguyên hình] The Fool - Rio Lam
Dịch từ bài viết về The Fool trong Chương 3: The Opening Trumps: Symbols and Archetypes trong quyển “Seventy Eight Degrees of Wisdom” của Rachel Pollack. Chúng ta đã nhìn vào một khía cạnh của The Fool, nhìn vào hình ảnh của tinh thần tự do tuyệt đối. Nhưng ta vẫn có thể nhìn vào The Fool từ một mặt khác – bước nhảy tiến vào thế giới nguyên hình của những quân bài. Hãy tưởng tượng bạn đang bước vào một khung cảnh lạ lẫm. Thế giới của những nhà ma thuật, của những người treo ngược, và của những vũ công trong không khí…