rinekedejong.nl
Videos | Rineke de Jong | Realistische schilderijen en tekeningen
Hier plaats ik videos. Veel heb ik er (nog) niet, maar het is een begin.Veel plezier! Plus een buitenbeentje, geen video maar een bewegend boek.