rinekedejong.nl
Shakespeare | Rineke de Jong | Realistische schilderijen en tekeningen
Dit verhaal van Shakespeare gaat over de vierentwintig boeken die Gonzalo haastig in Prospero 's schuitje gooide toen hij in zee werd geduwd om aan zijn ballingschap te beginnen.