rinekedejong.nl
Poppen maken | Rineke de Jong | Realistische schilderijen en tekeningen
Ik ben geinspireerd door Francisca Markus, Dabida bestuurslid en secretraresse sinds 2011, om ook een pop te gaan maken.