rinekedejong.nl
Kunst maken en exposeren | Rineke de Jong | Realistische schilderijen en tekeningen
Wie met kunst bezig is doet dat meestal in eerste instantie uit een innerlijke drang, een behoefte. En dan? Kunst maken en exposeren?