rinekedejong.nl
Hotspotborrel | Rineke de Jong | Realistische schilderijen en tekeningen
maak kennis met het Ondernemersplein, de verschillende partners die hier samenwerken, de medewerkers, en met onderwerpen waarover culturele zelfstandigen bij hen terecht kunnen.