rinekedejong.nl
Mythology | Rineke de Jong | Realistic paintings and drawings
De wereld van de goden.Alle culturen hebben in de loop der tijd hun eigen mythologie ontwikkeld.uit verhalen over hun geschiedenis, religieuze culten, helden en heersers en hun visie op de kosmos .