rinekedejong.nl
Jaaroverzicht 2019 | Rineke de Jong | Realistische schilderijen en tekeningen
Het was een bijzonder jaar.2 exposities gewijd aan Mathilde Willink en aan de Diva. Na jaren lang mijn leven aan het schilderen te wijden had ik nu behoefte aan iets anders daarnaast.Dat was al begonnen met het maken van de ball jointed doll en het schrijven van het boek over dat hele maakproces.