rinekedejong.nl
Beste wensen - Best wishes | Rineke de Jong | Realistische schilderijen en tekeningen
Het jaar 2016 is alweer bijna ten einde. Een veelbewogen jaar met goede en minder fijne dingen. Op naar 2017, want de tijd gaat voort. Laten we er iets moois van maken.