riktpunkt.nu
Lundbergs hälsning till FVF:s kongress | RiktpunKt.nu
På den Fackliga Världsfederationens, FVF (på engelska WFTU) 17:e kongress som pågår i Sydafrika träffas fackliga ledare från hela världen för att summera och fatta beslut om den kommande verksamheten. Den avslutande perioden har för FVF varit en mycket framgångsrik kongressperiod. Vid den 16:e kongressen som ägde rum i