riceinfo.ir
تا پایان سال باید 450 هزار تن برنج وارد کشور شود. | بانک اطلاعاتی برنج
در چند ماه اخیر قیمت برنج خارجی بسیار افزایش یافته است و از دلایل این امر میتوان به ممنوعیت واردات و همچنین عدم تخصیص ارز به این کالای اساسی دانست. مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره افزایش قیمت برنج نیز گفت ۲۰۰ تن برنج در بنادر دپو شده است با موافقت وزیر صنعت ، …