rgtcritica.wordpress.com
Notas dende Galicia Escena Pro 2017: día 3
A realidade | Manuel Xestoso | A realidade non é compracente. A realidade tende a levarlle a contraria aos nosos cálculos e a desmentir iso que nós chamamos a nosa percepción da reali…