rgra.se
Vikten av fritidsintressen
Ett fritidsintresse utanför hemmet är bra på många sätt, inte bara för de sociala kontakterna utan även för nya intryck och nya upplevelser och för att få lite extra motion. Just motion är viktigt för barn då det frigör ämnen i hjärnan som är bra för minnet. Ett bra minne hjälper barnet i skolan och