rgra.se
Babyrytmik
Den första dansen kan vara en svängom på babyrytmiken. Här träffas barn och föräldrar för att till sång, ramsor och rytminstrument stimulera sinnena och fantasin hos både barn och förälder genom enkla dans- och lekrörelser. Babyrytmik hålls ofta på vårdcentraler med barnavårdsmottagningar och i kyrkans regi samt även bibliotek och babycaféer på olika mötesplatser. Se efter