rgra.se
Ändrade intressen som tonåring
När barnet blir tonåring händer väldigt mycket med både kropp och knopp och en period av frigörelse börjar. Detta brukar inte sällan även te sig som ändrade fritidsintressen. Tjejen som alltid varit i stallet får killar i huvudet och det är något nere i byns centrum som drar om kvällarna. Intressena börjar spela mindre roll