rewinnita.com
Kaya
Kekayaan orang berakal adalah ilmunya dan kekayaan orang bodoh adalah hartanya — Ali bin Abi Thalib Source : kuntawiaji