reversedelay.net
Pagsasalin, paglalayag
Sa pagsasalin ng mga kuwento, ang mga banyagang kaligayahan at pasakit ay ganap naring nagiging atin.