retrospilling.no
17-bit nr. 2710 og 2864 - Hva skjuler seg på diskettene?
ZX Spectrum emulator og spill på 17-bit diskettene denne gangen.