retrospilling.no
En liten titt på Datormagazin Retro nr. 3
Det er mye interessant å lese i Datormagazin Retro nr. 3.