retrospill.ninja
#kassetten – Super Metroid
Super Metroid fra 1994 blir av mange regnet som tidenes beste TV-spill. Spillet er det tredje i en lang rekke utviklet av, og ekslusivt for Nintendo.