retrospill.ninja
#kassetten – Maniac Mansion
Denne klassikeren ble lansert for Commodore 64 og Apple II i 1987, men mange kjenner nok Maniac Mansion kun som bakteppet for den enorme suksessen "Day of the Tentacle".