restkerk.net
Excorcisme, een Rooms Katholieke traditie
Het deksel is van de put en de vraag naar exorcisme stijgt navenant. In 1985 waren er twintig door de Kerk benoemde exorcisten in Italië. Nu zijn het er meer dan driehonderd. Maar dat is Italië. Ze…