restkerk.net
De Synode ontmaskerd
Laten we duidelijk zijn: wie nog denkt dat deze Synode goede vruchten zal voortbrengen is eraan voor de moeite. Ze heeft slechts één doel: wetten introduceren die de zonde vergoelijken en de Tradit…