restkerk.net
Paus Benedictus sprak reeds in 2007 tegen de dwalingen die nu opnieuw de kop opsteken omtrent de Amazone
Tijdens zijn trip naar Aparecida, Brazilië, in 2007, verwierp Paus Benedictus XVI in onomwonden termen bepaalde aspecten van de Bevrijdingstheologie, in het bijzonder de bewering dat de kolonisatie…