restkerk.net
Waarom de besluiten van de Amazonesynode zich niet zullen beperken tot de Amazoneregio
De uitkomst van de Bisschoppensynode over de Amazone zal zich niet beperken tot het Amazonegebied en Latijns-Amerika. Herinner u dat Bergoglio in allerijl in september 2018 de nieuwe Apostolische C…