restkerk.net
Paus Benedictus XVI wordt vandaag 92 – een fragment uit zijn toespraak in de Notre Dame in 2008
Paus Benedictus XVI wordt vandaag 92. In 2008 zei hij, toen hij in de Notre Dame van Parijs een toespraak hield tijdens de Vesperdienst: “We zijn hier vergaderd in de Moederkerk van het bisdo…