restkerk.net
Profetie betreffende de excommunicatie van Dr. José Galat
Eind juli werd professor en tv-presentator Dr. José Galat door de Colombiaanse bisschoppen geëxcommuniceerd omdat hij op tv had verklaard dat Bergoglio ongeldig is verkozen en dus de paus niet is, …