restkerk.net
Drie bisschoppen van Kazachstan lanceren ‘geestelijke kruistocht’ tegen de dwalingen van Bergoglio
“Dat paus Franciscus de onveranderlijke leer van de Kerk over de waarheid van de onontbindbaarheid van het huwelijk moge bevestigen.” Noot: er wordt ons gevraagd om de volgende brief te verspreiden…