restkerk.net
Over het ‘nieuw’ Onze Vader: Nederlandse bisschoppenconferentie was tot op het bot verdeeld
Bisschop Frans Wiertz van Roermond en hulpbisschop Everard de Jong, beiden van de Nederlandse provincie Limburg, hebben zich tot het laatste moment verzet tegen de invoering van de nieuwe tekst van…