resimalti.com
Şansını devretmek
Arkasındaki kapalı kepenkler, soğuktan kızarmış kulakları, şapkası, elindeki piyango biletleri, büyük geldiği belli olan paltosu yorgun gözlerinin arkasında fon olmuştu. Caddede değil de başka bir …