resimalti.com
Işığın da mevsimi var (veya şimdilik “Bir yaz gecesi rüyası”)
Giriş notu: Fotoğraf ağustos dolunayı olarak çekildi. Ancak resimaltı “yazdan kalma bir gün” klişesine uyan dolunaylı bir eylül akşamında tamamlanabildi. Okurken siz de farz edin ki yaz akşamın…