resimalti.com
Dönmek – ilerlemek
Dönüyor. Pervane inanılmaz bir hız ve gürültü ile dönüyor. O dönüş bizim havada ilerlememizi sağlıyor. Pervanelerin dairesel hareketiyle havada düz bir çizgiyi takip ediyoruz. Dairesel bir harekett…