resett.no
Nazismen høyrer til på venstresida, NRK
NRK-reportarane snakkar stadig om dette med «høgreekstreme», som har hatt binding til nazimiljø, seinast på Sundagsrevyen 26.08 i innslaget om Sverigedemokratane. Minner igjen om at nazismen ikkje …