resett.no
Resetts jobb er å få den tause majoritet til å tenke selv og ta stilling
Kristian Kahrs skriver at Resetts ideologiske bærebjelke må være islamkritikk. Hvorfor skal ikke Resetts bærebjelke være å få frem alternative meninger og nyheter, der det ikke dekkes av andre? Res…