resett.no
Søreide: Forholdet til Russland er ikke påvirket
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier hun så langt ikke har sett tegn til forsuring av forholdet mellom Norge og Russland som følge av Frode Berg-saken. – Foreløpig ser vi ikke indikasjoner på …